Popular Posts

Thursday, June 4, 2020

Trianon 100 - Memento2020. június 4-én lesz száz esztendeje annak, hogy a nagyhatalmi önkény ránk kényszerítette a  trianoni békediktátumot, mely a történelmi Magyarország és a magyar nemzet szétdarabolásával járt.
De egy évszázad múltán is itt vagyunk, közös akarattal formáljuk a magyarság sorsát, akkor is, ha ebben igyekszik minket megakadályozni a Kis-Antant, Brüsszel és a nemzetellenes magyarországi baloldal.
A baloldal fogantatásában vallás- és nemzetellenes, ezzel együtt a magát magyarnak mondó lerakatuk illojalitásban, gátlástalanságban, nemtelenségben alighanem túltesz szövetségesein. De ha egyes nyugati országok balos bűnszövetségein talán nem is, de a környező országok balos elitjében biztosan több a nemzeti tartás, mint a Jobbiktól a DK-ig terjedő bandában.
A rendszerváltás után időszakot vizsgálva, mit látunk?
A balos falka zihálva támadt Antall Józsefre, amikor azt merészelte mondani, hogy lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke, azon voltak, hogy már az első kormány idején elfogadott külpolitikai és katonai doktrína tartalmazza azt a tézist, hogy Magyarországnak nincs és nem is lesz területi követelései a szomszédaival szemben, megkötötte az érintett magyar érdekképviseletek tiltakozása dacára a szlovák – magyar és a román – magyar alapszerződést, melybe e tétel belekerült expressis verbis, egyik része, az SZDSZ ellene szavazott a státustörvénynek, másik része elfogadta azt, de a gyakorlatba ültetést biztosító Orbán – Nastase egyezséget nemzetellenes uszításra használta a választási kampányban, lerománozva minden erdélyi magyart.
A 2004-es népszavazás alkalmával ismét a külhoni magyarság ellen heccelték az anyaországiakat, arra bíztatva az ország lakosságát, hogy szavazzon a magyar állampolgárság kiterjesztése ellen.
Mindemellett a baloldal oktatás- és kultúrpolitikájában  a magyar hadsereget leszerelő  és az országot az idegen étvágy prédájává tevő Károlyi Mihályt hősként ünnepli, az elvesztett magyarlakta területek jelentős részét, ha ideiglenesen is, de visszaszerző Horthyt pedig diabolikus figurának állítja be, az egész trianoni tragédiáért pedig az akkori Európában példamutató magyar kisebbségpolitikát teszi felelőssé.
A századik évforduló mementó.
Figyelmeztet arra, hogy kik állnak a nemzeti felemelkedés oldalán s kik azok, akik száz éve mindig idegenekkel szövetkeztek a magyarok ellen.
Kik azok, akik a magyar önállóság, a magyar reintegráció, a magyar történelmi műhely hívei és kik azok, akik a megmaradt Magyarországot is felszámolni igyekeznek, eladósítással, Egyesült-európai-államokkal, idegen kultúrájú, a kereszténységgel szemben ellenséges népesség betelepítésével.
Ilymódon pedig segít a helyes politikai választás megtalálásában is azoknak, akikben megmaradt a nemzeti felelősségnek akár egy cseppje is.

Borbély Zsolt Attila 

A szöveg a Székely Hírmondó számára készült.

No comments:

Post a Comment

Rejtett globalizmus

    Nemzeti ünnepünkön a fővárosban az ellenzéki erők vezetői taktikusan nem szerveztek külön megemlékezést, ahol csak lézengtek volna az ...