Posts

Magyarország és Európa

Image

A holland kapcsolat

Aki követi a magyar közélet eseményeit, felfigyelhetett rá, hogy Szíjártó Péter külügyminiszter sokkal határozottabb, karakánabb, következetesebb politikát képvisel, mint elődei. Jómagam kinevezésekor úgy véltem, hogy a miniszterelnök saját kézbe vette a külügyeket, amit addig elkötelezett atlantisták irányítottak. Vélhető, hogy Szíjártó minden fontos lépesét egyezteti a kormányfővel, ezzel együtt önálló aktornak néz ki, aki hitelesen követi az orbáni paradigmát, mely szerint a magyar külügy lépéseit nem absztrakt értékek, nem is a térséget gyarmatnak tekintő globális háttérhatalom elvárásai, hanem Magyarország érdekei kell meghatározzák. Szíjártó orientációja pragmatikus és elvszerű egyszerre, válaszreakciói gyorsak, egyértelműek s mindenképpen alkalmasak arra, hogy a magyar emberek úgy érezzék: a külügyi vezetés méltóképpen képviseli nemzetközi szinten az országot és a nemzetet. A holland nagykövet otromba és rágalmazó nyilatkozatára (miszerint a szélsőséges iszlamisták ugyanolyan e…

Megvásárolhatatlan hazafi, lényeglátó elemző, páratlan erejű művész Találkozásom Wass Albert életművével

Image
Idén, a nyár elején kaptam egy felkérést, hogy írjak egy szubjektív esszét Wass Albertről. Mivel kevés embert tartok olyan nagyra, mint az erdélyi írófejedelmet, örömmel mondtam igent. Addig is míg az írás vagy annak rövidített változata kötetben megjelenik, itt a helye a blogon.
Első találkozásomat Wass Albert gondolatvilágával még a nagy író életében, a kilencvenes évek legelején, a „Hunnia” című folyóiratnak köszönhettem, mely a „magyar szellem önvédelmeként” határozta meg önmagát. Kunszabó Ferenc, azóta elhalálozott jeles írónk, kiadványa számára előásott egy sor olyan szöveget, amit a kommunista cenzúra elfeledésre ítélt, Szabó Dezsővel indított, de utána más szerzők is következtek, többek között Wass Albert. A kis novella, mely Erdély második világháborús román megszállásának idején játszódik, belém égett. Így nem csoda, hogy midőn a kilencvenes évek végén egyre többen és többen fedezték fel maguknak a mezőségi írófejedelmet, már tudtam, hova tenni Őt. Elsőként a „Farkasverem” cí…

A Német Megszállás Áldozatainak Emlékműve

Image