Posts

VBT

Image
A legtehetségesebb nemzeti publicisták egyike, Varga-Bíró Tamás, aki egyszemélyes intézmény, ötletgyár, kiváló dalszerző, szövegíró és előadó is egyben, visszavonul a közírásból. A történet kezdete az, hogy a Soros-média egyik oszlopos tagja, a 444 előásta korábbi „náci” valamint kormány- és (Orbán-)ellenes megnyilvánulásait. A nácizásba, minő meglepetés, beszállt a Soros-istállóval taktikai szövetségben élő Simicska-média napilapja, a Magyar Nemzet is. VBT egy blog-bejegyzésben védte meg magát, elkövetve azt a hibát, hogy azt állította, hogy a kuruc.info portál megkérdezése és beleegyezése nélkül vette át Facebookos bejegyzéseit, ami nem volt igaz. Vélhetően abban reménykedett, hogy a kurucosok nem fognak muníciót adni a közös ellenségnek, a 444-nek illetve társainak és lenyelik megvádolásukat. Nem így történt, az érintettek közzétették VBT leveleit, melyekben felajánlja dalait közlésre. A közíró-dalnok újabb tisztázó bejegyzésben elnézést kért a portál szerkesztőitől és bejelentet…

„Vesd meg lábad ott, ahol megállhatsz”

Image
Egészen elképesztő mélységekbe süllyed a gyűlölködő kormányellenes média. Az egyik fröcsögő világhálós orgánum abba volt képes beleakadni, hogy Orbán Viktor csak három szóban üzent december 24-én, boldog karácsonyt kívánva mindenkinek. Az valahogy nem zavarta a kákán csomót kereső bajkeverőket, hogy egy nappal korábban terjedelmes és magvas írást tett közzé a miniszterelnök, melyben kifejtette kellő részletességgel az álláspontját Európa keresztény identitásáról, kiemelve, hogy nálunk még az ateista is keresztény. A magyar kormányfő lényeglátó kereszténysége éles ellentétben áll a legnagyobb keresztény egyház szabadkőműves kötődésű fejének demagógiájával, aki a hódító szándékkal érkező, a kereszténységgel szemben látványosan ellenséges betolakodó iszlám hordát képes volt a Szent Családhoz hasonlítani. Csak egyetérthetünk Orbán Viktorral,  abban, hogy nemcsak felebarátunkat kell szeretnünk, hanem magunkat is, óvnunk kell saját kultúránkat: „Nem arról van szó, hányan járnak templomba, vag…

A nemzetáruló lélekkufár

Image
Az elmúlt hét kiemelkedő politikai eseménye a Jobbik valamint az SZDSZ utódpártjainak közös tüntetése volt. (Egy zárójelet megérdemel az SZDSZ-utódpártiság kérdése: az, hogy az SZDSZ tovább él a pénteki tüntetőkben, Momentumban, az Együtt-ben és az LMP-ben, nem jelenti azt, hogy a párt legvehemensebb nemzetellensége ne élne tovább egy másik politikai alakzatban is, a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalícióban.) A rendszerváltó gigatüntetés, melynek célja az lett volna, hogy megmutassa azt a hatalmas össznépi felháborodást, ami a „korrupt zsarnoknak” (Vona szólította így Orbán Viktort, midőn „kiszólt” a miniszterelnök felé a Kálmán Olgával folytatott kedélyes beszélgetés közben) a demokráciát ellehetetlenítő lépése (értsd: a tiltott pártfinanszírozásban vétkes szervezet megkapta méltó büntetését az arra illetékes állami szervtől) miatt ellenállhatatlan erővel tör fel a magyar társadalomból. „Megmozdult az ország” - hirdeti Vona és a Jobbik. Nos, igen, megmozdult. A tüntetésen részt vet…

A nemzetárulók sorsáról Bayer Zsolt nyomán

Image
Bayer Zsolt írt bő tíz esztendeje egy remek szöveget Markó Bélának címezve. Ez a szöveg az árulókról és az árulók sorsáról szól. A magyar nemzet ellenségeivel, az SZDSZ utódpártjaival együtt tüntető, pártja törvénytelenségeinek szankcionálását demokrácia elleni támadásnak beállító Vona Gábor kapcsán ötlött fel bennem ez a kiváló írás. Kivágtam belőle az idevágó részeket, töröltem a Markóra való utalásokat, így adom közre. Érdemes elolvasni!
„Mindig van magyarázat. Ephialtes is meg tudta magyarázni. Ő volt az a görög, aki Leónidász hátába vezette a perzsa sereget ott, a Thermopülai szorosban. Ephialtes nélkül a perzsák soha nem tudtak volna győzni, hiába voltak felfoghatatlan túlerőben. És Ephialtes minden bizonnyal megmagyarázott mindent azon az utolsó éjszakán. Biztosan az elkerülhetetlen végzettel magyarázta meg. Hogy nincsen értelme az ellenállásnak, hiszen a perzsák mint a tenger, s akkor pusztulás helyett inkább éljünk túl. S ha volt neki, hát akkor a család is felrémlett őbenne, sz…

Jobbik-hiszti

Image
A Jobbikot törvénybe ütköző gazdálkodásáért az erre illetékes állami szerv 330 millió forintra büntette. Ez elég nagy összeg ahhoz, hogy az egyszerű emberek megrettenjenek, és kifizethetetlennek gondolják. Miközben a pártfinanszírozásban milliárdok mozognak. S miként azt Felcser V. Őrs blogger megállapította, a Jobbik több mint 5 milliárd forinthoz jutott az utóbbi hét évben az államkasszából, amihez hozzájön a különböző egyéb forrásokból befolyt, vélhetően ennél sokkal nagyobb összeg, s így aligha képzelhető el, hogy ne lenne egy tartalékalap vészhelyzetekre. De kényelmesebb most demokrácia sérelme miatt sivalkodni, hiszterizálni a közhangulatot olyan demagóg rágalmakkal, hogy a kormány felszámolja a politikai versenyt, mert ellehetetleníti a legnagyobb ellenzéki párt választásokon való indulását. Most ez ugyanis a retorika, a Jobbikosok képesek arcátlanul azt állítani, Simicskával a hátuk mögött ráadásul, hogy a 330 millió forintos bírság megbénítja a működésüket, mi több, gyűjtés…

A Soros tervről

Image
A magát baloldalnak nevező politikai bűnszövetség gyökereiben hordozza a hazugságra való hajlamot. Egész világképe hamis, legyen szó akár a liberális, akár a kommunista-szocialista-szociáldemokrata változatáról. (Ne keverjük ide a gazdasági témát, kifejezetten az eszmei-ideológiai dimenzióról beszélek. Ezen a téren a baloldal tanai egyértelműek: hagyomány-, tekintély-, nemzet-, és vallás-ellenesség, az emberi ész istenítése, társadalom-mérnökség, ideológiai alapú messianizmus). A múltra soha nem építkezni akartak, hanem az „végképp eltörölni” igyekeztek, a normális gondolkodást reakciónak nevezték, az értékteremtő szorgalmas gazdálkodót kuláknak, a forradalmat ellenforradalomnak és még sorolhatnám. Ma is csak azt nyújtják, ami lényegük. Az ember ezzel együtt csak áll és ámul ennyi impertinenciát, ennyi képmutatást látva, ennyi szemen szedett hazugságot hallgatva. A migránsválságnak nevezett jelenségkör következményei világosak és jól láthatóak. Ahol kontinensünkön az iszlám követői…

A nemzetárulásról

Image
Nem kétséges, nem szerencsés inflálni a súlyos szavakat. A nemzet- és hazaáruló kifejezés túl sokszor hangzik el ahhoz képest, hogy mennyire komoly vádat takar. Viszont vannak esetek, amikor nem szabad köntörfalazni, eufemizmusokba menekülni, amikor nevén kell nevezni a legsúlyosabb politikai bűncselekményt. Nemzetárulást követ el az, aki a nemzet érdeke ellen cselekszik. A nemzetárulásnak minősített esete, ha ezt nyereség és/vagy hatalomvágyból teszi valaki, továbbá az is, ha idegen érdekek szolgálatában állva cselekszik saját nemzeti közössége ellen. Sokan – nem véletlenül éppen a nemzetárulók közül - azzal próbálják elmaszatolni ezt a kérdést, hogy a nemzetérdek annyira absztrakt fogalom, hogy meg sem lehet határozni. Nos, valóban vannak kérdések, melyekben a nemzetérdek nem egyértelmű, vannak problémák, melyek különböző megoldási javaslatai közül a nemzet érdekét több is szolgálhatja. Vannak viszont egyértelmű helyzetek is. Minden nemzeti közösség érdeke a fennmaradás, a gazdasági,…